Hotel

Hotel dla właścicieli psów

 • Prowadzę odpłatny hotel dla psów o masie powyżej 20 kg.
 • Ceny są ustalane indywidualnie.
 • Zapewnione warunki kojcowe, duże boksy w psiarni.
 • Spacery 4 razy dziennie.
 • Karma dopasowana do potrzeb i preferencji psa.

Przyjmuję psy:

 • z aktualnymi szczepieniami,
 • zdrowe,
 • suki bez cieczki obecnie i w najbliższym terminie,
 • nie agresywne w stosunku do innych psów i do ludzi (jeśli pies wykazuje takie zachowania stawka dobowa wzrasta o 50 proc.)

Hotel adopcyjny dla psów ze schronisk i fundacji

 • Warunki omawiane są indywidualnie.
 • Psy mają 4 wybiegi lub spacery dziennie.
 • Zapewniona opieka weterynaryjna.
 • Pomoc w adopcji.